ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Akce školy

V rámci výuky jsme se zúčastnili těchto akcí:

Rok 2023/2024

Anglické vánoční divadlo
Divadelní představení
Stezka mladého vědce pro MŠ
Ragby ARC IURIDICA Chrášťany
Hodina moderní chemie – 8. a 9. ročník
Dýňování
Motýlí zahrádka – 3.C
Prvňáčci na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT
Přespání ve škole – 1.A
Zdravá5 u prvňáčků
Výlet do Zelčína – 1.AC
Dobrý skutek
Veletrh vědy – 9.D
Projektový den – 3.C
iPady a tandem v 1.A
Den dětí – 4.ABC, 5.BC
Den dětí v ZŠ Unhošť – 8.C a 7.A
Projektový den pro MŠ – 9.B
Sportovní den s TAJV
Project: “Once upon a Tale”
Pracovní činnosti v 7.A
Soutěž ČČK
Celodenní výlet do Žďáru nad Sázavou – 5.BC
Velcí učí malé
Hodina moderní chemie – 9. ročníky
Čarodějnické učení
První ročníky – Národní zemědělské muzeum
Divadelní představení 1. a 2. tříd
Ukliďme Česko!
Dobrý skutek – 4.A
Projekt VELIKONOCE – 5.C
Čtenářská gramotnost – 2.B
Soutěž v hláskování
Spelling contest
Exkurze – Plzeňský Prazdroj – 5.BC
Jak podporujeme čtenářskou gramotnost – 5.C
Dráteníkův rok
Recitační soutěž
Čtenářská lekce ve 3.C
Projektový den mimo školu 7.C: Výlet na Vyšehrad
Tandemová výuka – 7.A
Divadlo Gong – 1. ročníky, 2.A
Den pro školu – 1. ročníky
Stavebnice Boffin
Tandem v 7.B v hodinách angličtiny
Magický Senegal – 6. ročník
Masopust – 5.B
Tandemová výuka – Škola hrou – 9.D
Masopust – 5.C
iPady ve výuce – 2.A
iPady ve výuce – 2. ročník
Laboratoř – 3.C
Skupinový projekt: Živočichové v lese – 6.A
První vysvědčení! – 1.C
Turnaj ve vybíjené – 5. ročníky
Ukázka nových nástrojů
Masopust – 5.B
Vlastivědně-přírodovědná vycházka – 5.C
Virtuálně v elektrárně – 2. ročníky
Tonda obal – 1. ročníky
Dubánek a tajný vzkaz
Vánoční diskotéka
Turnaj v přehazované
Roboti VEX 123
Kyberbezpečnost – přednáška
Beseda o „Babiččiny a dědečkovy vzpomínky“ – 5.B
Chemie u prvňáčků
Beseda s Úřadem práce – deváté ročníky
Pískování – 5.BC
Čertovská matematika – 8.C
Čertoviny ve sportovní hale 2. 12.
Čertoviny
iPady do výuky
Interaktivní tabule
Výlet do Toulcova dvora
Kuchyňky
Vánoční stánek
Vánoční setkání
Adventní vystoupení
Stezka mladého vědce
Abeceda peněz
Výroba vánočních dárků
Najděte klíč ke svému potenciálu – 9. ročníky
Tandemový běh
Tablety do výuky
Svatý Martin – 1.B
Exkurze do Poslanecké sněmovny ČR – 7.C
Dravci
Den válečných veteránů
Břichomluvec Z. Polach ve školní družině 
Písničkový kolotoč – 1., 2. a 3. ročníky
Beseda Úřad práce – 9. ročníky
Hodina moderní chemie – 8. a 9. ročníky
Cesta na Mars
Halloween v ZŠ Unhošť
Záložka do knihy – 6.B, 7.BC
Badatelská přírodověda
Puntíkový den – 1., 2. a 3. ročníky
Dobrovolnické centrum Kladno – 7.AD
Výlet do Prahy – 3. ročníky
Poznáváme město Unhošť
Policejní beseda
Divadelní představení
Zdravá 5
Veletrh vzdělávání – 9. ročníky
Evropa 2050
Evropský den jazyků
Přespolní běh – okresní kolo
Ukliďme svět! očima 6.C
Ukliďme svět!
Zahrádkářské výpěstky – 2. ročník
Zahrádkáři Unhošť

Rok 2021/2022

Zoologická zahrada – 8.D
Úterní výlet – 8.D
Míčový turnaj – 8. AD
Sportovní den – 4. BC
Školní výlet – 1. BC
Školní výlet – 8. a 9. ročníky
Pasování na čtenáře – 2. ročníky
Bezpečný pes – 1.-3. ročníky
Plážový volejbal – 4.BC
Zoopark – 1.ABC a 2.A
Exkurze VÚRV – 4.A a 5.C
Štefánikova hvězdárna – 9.C
Klub mladého diváka
No Backpack Day – 8.D
Den dětí – 9.C
Dětský den – 8.A
Den dětí – 5.C
Veletrh vědy – 8.D
Den dětí – 2.C
Den dětí na Komendě
Den dětí pro prvňáčky
Návštěva VÚRV
Chemie pro osmičku
Mladí záchranáři
Návštěva knihovny
EDUbus
Výchovně – vzdělávací program „Ználek“
Předání cen Talentu
9.C – Podpora podnikavosti
Praha hravě – 4. ABC a 5. ABC
Chemie pro osmičky – 8.D
Velcí učí malé – 2.B
Velcí učí malé – 5.C
Velcí učí malé – 1.A
Čarodějnice – 1.B
Velcí učí malé – 3.C
Čarodějnice – 1. a 2. ročníky
Čarodějnice v 5.C
Dopravní hřiště – 4.C
Městská knihovna v Unhošti – 3.A a 3.B
Pracovní činnosti – práce na zahradě
Turnaj v malé kopané
Dopravní hřiště – 4.B
Čabárna Kladno – 2.A a 2.C
Divadlo Spejbla a Hurvínka – 1.A
Divadlo Spejbla a Hurvínka
Beseda o houbách
Barevný týden – 5.C
Zdravá 5
Kids´Lab Abrakadabra
Kids´Lab – 4.A
Barevný týden – 8.D
Učení naruby – 8.D
Ukliďme Česko – 2.C
Dobrý skutek – 6.A
Výstava v OC Central – Jak děti vidí jaro
3.C – Učení naruby
8.D – Dobrý skutek
Výstava – Jak děti vidí jaro
Ukliďme Česko
Hmyzí domeček a práce na zahradě
Sbírka pro útulek – 4.C
Workshop – Technické muzeum – 8.D
Čabárna – 6.B
Recitační soutěž – SLÁNKA 2022
Hodina moderní chemie – 8. a 9. ročník
8.D – Hodina moderní chemie
Environmentální exkurze 6. tříd NSEV Čabárna
Projektový den ve výuce 4.A – Masopust
Charitativní sbírka Děti dětem
První spisovatelský počin
5. ročník v dílnách
Srdce s láskou darované
Den plný divadla a umění
Tvůrčí dílny v divadle Lampion
8.D – Technické muzeum
8.D – Chemie
Školní akce Madagaskar
2.B – Výstava v unhošťském muzeu
Klub mladého diváka
Projektový den ve výuce – 5.A a 5.B
Finanční gramotnost – 6.B a 6.C
Projektový den 3.C
Ptačí hodinka
Obrázky do čepic onkologických pacientů
Program pro 1. – 3. ročník „LES A JEHO OBYVATELÉ“
4.B – Beseda Obnovitelné zdroje energie
Družinový projekt
Okolí rybníka očima 6.D
Vánoční potěšení pro naše seniory v Unhošti
2.A a 2.B – Pohádkový příběh Čtyřlístku
8.D – Návštěva vědecké knihovny v Kladně
Beseda HW a SW
4.B – Zboříme ledy
4.C – Virtuálně v elektrárně
4.A – Vědci ve výuce: Viry. Jak se s nimi pracuje, jak se proti nim bojuje a k čemu je můžeme využít?
8.D – Fakulta biomedicíny
Advent s klaunem a sněhulákem
Tvořivé vánoční dílničky
Vědci do škol – 8.D
Vědci do škol
2.A se těší z vítězství!
Tvořivé dílny tříd 1.A a 2.B
Exkurze 8.D na ČVUT
Exkurze 9.C na Fakultu biomedicínského inženýrství
Renovace keramické dílny
Adventní průvod se světýlky
Tandemová výuka
Spolupráce s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT
Hýbeme se hezky česky – fotbalový trénink s V. Šmicrem
Návštěva 6.A a 6.B v muzeu
Zmrzlina do škol
Dýňování ve školní družině
Finanční gramotnost – 5.C
Finanční gramotnost 5.A a 5.B

Program „VIRTUÁLNĚ V ELEKTRÁRNĚ 2“

Dobrovolné testování žáků

Drakiáda
Finanční gramotnost – Abeceda peněz
Projektové učení venku – Letohrádek Hvězda
Akce „Boříme ledy“
Návštěva veletrhu vzdělávání
Laboratorní práce v devátých ročnících
Laboratorní práce 8. ročníků
Družinové setkání s papoušky čtyř kontinentů
Povídání o netopýrech
Přespolní běh
Sportovní hodinka pro 1.-3. ročníky
Projekt Evropský den jazyků
Pasování prvňáčků

Rok 2020/2021

Abeceda peněz
Pasování na čtenáře
Ohlédnutí za únikovou hrou
ZÁCHRANA POHÁDKOVÉ ŘÍŠE
7.A a návštěva u Křižovníků s červenou hvězdou
Komiksová soutěž VISK
Beseda Strašidelná Praha s autorkou paní Evou Hotovcovou
Beseda Vesmír
Firma Sako Brno exkurze 7.D
Dětský den PRAVĚK
Kulturní památky Unhoště
Projekt – Veselé zoubky
Projektový den „Čarodějnice“
PŘEDNÁŠKA RADEK BANGA – NENECH SE OVLÁDNOUT
Rodiče ve výuce
Virtuální prohlídka Středočeské vědecké knihovny v Kladně
RODILÁ MLUVČÍ V HODINÁCH ANGLIČTINY
Naše online divadlo – Malý princ
Vědci na návštěvě u unhošťských třeťáků
Fyzikální putování po elektrárnách
Projekty 6.C
PROJEKT TŘÍDY 5.C „DEN ZEMĚ“
Sbírka pánského oblečení pro ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
VĚDCI DO VÝUKY – ČESKÝ JAZYK 7.A
Návštěva ZOO – Tentokrát online
Spolupráce s muzeem
Beseda s paní Chvojkovou
Fyzikální putování po elektrárnách
soutěž Project
Velikonoční výzva 2021
Vánoční kamínkové putování aneb Pokoj lidem dobré vůle
Online průvod Prahou
Potěšení seniorům v Unhošti
Exkurze do Dukovan
Masopust
První vysvědčení
Sněhuláci pro Afriku
Výtvarná soutěž s pamětníkem 2. světové války
Vánoční song
Zátopek race
Matematická soutěž Klokan
PROJEKT ANGLICKÝ JAZYK 7. ROČNÍKY: THE ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
Čertovské učení a projektový den Mikuláš 2020
Začíná advent 2020
Energie – budoucnost lidstva (online odborná přednáška)

Výsledky soutěže o nejkrásnější slunečnici

Logický olympiáda – 1. stupeň

Tonda obal na cestách – svět třídění a recyklace
Evropský den jazyků – 8. ročník
Evropský den jazyků – 5. ročník
Evropský den jazyků – 4. ročník
Evropský den jazyků
1.A – pasování prvňáčků
1.B – pasování prvňáčků
1.C – pasování prvňáčků