ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Akce školy

V rámci výuky jsme se zúčastnili těchto akcí:

Rok 2021/2022

Přespolní běh – okresní kolo
Ukliďme svět! očima 6.C
Ukliďme svět!
Zahrádkářské výpěstky – 2. ročník
Zahrádkáři Unhošť
Zoologická zahrada – 8.D
Úterní výlet – 8.D
Míčový turnaj – 8. AD
Sportovní den – 4. BC
Školní výlet – 1. BC
Školní výlet – 8. a 9. ročníky
Pasování na čtenáře – 2. ročníky
Bezpečný pes – 1.-3. ročníky
Plážový volejbal – 4.BC
Zoopark – 1.ABC a 2.A
Exkurze VÚRV – 4.A a 5.C
Štefánikova hvězdárna – 9.C
Klub mladého diváka
No Backpack Day – 8.D
Den dětí – 9.C
Dětský den – 8.A
Den dětí – 5.C
Veletrh vědy – 8.D
Den dětí – 2.C
Den dětí na Komendě
Den dětí pro prvňáčky
Návštěva VÚRV
Chemie pro osmičku
Mladí záchranáři
Návštěva knihovny
EDUbus
Výchovně – vzdělávací program „Ználek“
Předání cen Talentu
9.C – Podpora podnikavosti
Praha hravě – 4. ABC a 5. ABC
Chemie pro osmičky – 8.D
Velcí učí malé – 2.B
Velcí učí malé – 5.C
Velcí učí malé – 1.A
Čarodějnice – 1.B
Velcí učí malé – 3.C
Čarodějnice – 1. a 2. ročníky
Čarodějnice v 5.C
Dopravní hřiště – 4.C
Městská knihovna v Unhošti – 3.A a 3.B
Pracovní činnosti – práce na zahradě
Turnaj v malé kopané
Dopravní hřiště – 4.B
Čabárna Kladno – 2.A a 2.C
Divadlo Spejbla a Hurvínka – 1.A
Divadlo Spejbla a Hurvínka
Beseda o houbách
Barevný týden – 5.C
Zdravá 5
Kids´Lab Abrakadabra
Kids´Lab – 4.A
Barevný týden – 8.D
Učení naruby – 8.D
Ukliďme Česko – 2.C
Dobrý skutek – 6.A
Výstava v OC Central – Jak děti vidí jaro
3.C – Učení naruby
8.D – Dobrý skutek
Výstava – Jak děti vidí jaro
Ukliďme Česko
Hmyzí domeček a práce na zahradě
Sbírka pro útulek – 4.C
Workshop – Technické muzeum – 8.D
Čabárna – 6.B
Recitační soutěž – SLÁNKA 2022
Hodina moderní chemie – 8. a 9. ročník
8.D – Hodina moderní chemie
Environmentální exkurze 6. tříd NSEV Čabárna
Projektový den ve výuce 4.A – Masopust
Charitativní sbírka Děti dětem
První spisovatelský počin
5. ročník v dílnách
Srdce s láskou darované
Den plný divadla a umění
Tvůrčí dílny v divadle Lampion
8.D – Technické muzeum
8.D – Chemie
Školní akce Madagaskar
2.B – Výstava v unhošťském muzeu
Klub mladého diváka
Projektový den ve výuce – 5.A a 5.B
Finanční gramotnost – 6.B a 6.C
Projektový den 3.C
Ptačí hodinka
Obrázky do čepic onkologických pacientů
Program pro 1. – 3. ročník „LES A JEHO OBYVATELÉ“
4.B – Beseda Obnovitelné zdroje energie
Družinový projekt
Okolí rybníka očima 6.D
Vánoční potěšení pro naše seniory v Unhošti
2.A a 2.B – Pohádkový příběh Čtyřlístku
8.D – Návštěva vědecké knihovny v Kladně
Beseda HW a SW
4.B – Zboříme ledy
4.C – Virtuálně v elektrárně
4.A – Vědci ve výuce: Viry. Jak se s nimi pracuje, jak se proti nim bojuje a k čemu je můžeme využít?
8.D – Fakulta biomedicíny
Advent s klaunem a sněhulákem
Tvořivé vánoční dílničky
Vědci do škol – 8.D
Vědci do škol
2.A se těší z vítězství!
Tvořivé dílny tříd 1.A a 2.B
Exkurze 8.D na ČVUT
Exkurze 9.C na Fakultu biomedicínského inženýrství
Renovace keramické dílny
Adventní průvod se světýlky
Tandemová výuka
Spolupráce s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT
Hýbeme se hezky česky – fotbalový trénink s V. Šmicrem
Návštěva 6.A a 6.B v muzeu
Zmrzlina do škol
Dýňování ve školní družině
Finanční gramotnost – 5.C
Finanční gramotnost 5.A a 5.B

Program „VIRTUÁLNĚ V ELEKTRÁRNĚ 2“

Dobrovolné testování žáků

Drakiáda
Finanční gramotnost – Abeceda peněz
Projektové učení venku – Letohrádek Hvězda
Akce „Boříme ledy“
Návštěva veletrhu vzdělávání
Laboratorní práce v devátých ročnících
Laboratorní práce 8. ročníků
Družinové setkání s papoušky čtyř kontinentů
Povídání o netopýrech
Přespolní běh
Sportovní hodinka pro 1.-3. ročníky
Projekt Evropský den jazyků
Pasování prvňáčků

Rok 2020/2021

Abeceda peněz
Pasování na čtenáře
Ohlédnutí za únikovou hrou
ZÁCHRANA POHÁDKOVÉ ŘÍŠE
7.A a návštěva u Křižovníků s červenou hvězdou
Komiksová soutěž VISK
Beseda Strašidelná Praha s autorkou paní Evou Hotovcovou
Beseda Vesmír
Firma Sako Brno exkurze 7.D
Dětský den PRAVĚK
Kulturní památky Unhoště
Projekt – Veselé zoubky
Projektový den „Čarodějnice“
PŘEDNÁŠKA RADEK BANGA – NENECH SE OVLÁDNOUT
Rodiče ve výuce
Virtuální prohlídka Středočeské vědecké knihovny v Kladně
RODILÁ MLUVČÍ V HODINÁCH ANGLIČTINY
Naše online divadlo – Malý princ
Vědci na návštěvě u unhošťských třeťáků
Fyzikální putování po elektrárnách
Projekty 6.C
PROJEKT TŘÍDY 5.C „DEN ZEMĚ“
Sbírka pánského oblečení pro ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
VĚDCI DO VÝUKY – ČESKÝ JAZYK 7.A
Návštěva ZOO – Tentokrát online
Spolupráce s muzeem
Beseda s paní Chvojkovou
Fyzikální putování po elektrárnách
soutěž Project
Velikonoční výzva 2021
Vánoční kamínkové putování aneb Pokoj lidem dobré vůle
Online průvod Prahou
Potěšení seniorům v Unhošti
Exkurze do Dukovan
Masopust
První vysvědčení
Sněhuláci pro Afriku
Výtvarná soutěž s pamětníkem 2. světové války
Vánoční song
Zátopek race
Matematická soutěž Klokan
PROJEKT ANGLICKÝ JAZYK 7. ROČNÍKY: THE ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
Čertovské učení a projektový den Mikuláš 2020
Začíná advent 2020
Energie – budoucnost lidstva (online odborná přednáška)

Výsledky soutěže o nejkrásnější slunečnici

Logický olympiáda – 1. stupeň

Tonda obal na cestách – svět třídění a recyklace
Evropský den jazyků – 8. ročník
Evropský den jazyků – 5. ročník
Evropský den jazyků – 4. ročník
Evropský den jazyků
1.A – pasování prvňáčků
1.B – pasování prvňáčků
1.C – pasování prvňáčků