ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Šablony II

Nová kopírka a tiskárna

Díky projektu Šablony II jsme zakoupili novou tiskárnu a kopírku. Naši pedagogové budou mít jednodušší práci při přípravě materiálů na kroužky, doučování a další kluby pro žáky v novém školním roce.

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost na prvním i druhém stupni jsme z projektu Šablony II rozšířili portfolio  knih. Plánujeme pro žáky vytvořit knihovnu, kde si budou půjčovat knihy, první tituly jsou již připravené k zápůjčce . Žáky tak chceme motivovat k četbě.

Lego pro 2. stupeň
Nové stavebnice Lego – využijeme na 2. stupni k výuce Inf., Pč, F.

Učební pomůcky – pomohou při výuce AJ na 1. i 2. stupni naší školy.

Projekt Šablony – nové odpočinkové zóny, projektor a učební pomůcky

Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha

Od 1. 9. 2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony ZŠ Unhošť“. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity realizované na naší škole v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny především na osobnostní a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a další aktivity související se zkvalitňováním výuky ve škole.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016077

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Doba realizace: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2021

Rozpočet projektu celkem: 1.636.546,- Kč

Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon:

  • 2.II/19 Projektový den ve škole
  • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky
  • 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her
  • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost
  • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost
  • 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub
  • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj