ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Platby

Platby

Úhrady za obědy je možno realizovat svolením k inkasu, nebo převodem na bankovní účet.
V rámci svého bankovního účtu musíte dát svolení k inkasu ze svého účtu na sběrný účet číslo 100652911/0800 a sdělit č. ú., ze kterého bude stravné strženo.

Platba se provádí vždy k 15. v měsíci (za září tedy až 15. října).
Zadejte dostatečný limit, nejméně 700 Kč.

Při platbě převodem je nutné zaslat zvolenou částku alespoň 3 pracovní dny předem na bankovní účet 100652911/0800 a vždy zadat VARIABILNÍ SYMBOL strávníka