ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Platby

Úhrady za obědy je možno realizovat svolením k inkasu, převodem na bankovní účet nebo hotově.
V rámci svého bankovního účtu musíte dát svolení k inkasu ze svého účtu na běžný účet číslo 100652911/0800 a sdělit číslo účtu, ze kterého bude stravné strženo.

Platba se provádí zpětně vždy k 15. dni v měsíci (za září tedy až 15. října).
Je nutné zadat dostatečný limit (min. 700 Kč pro jednoho strávníka).

Při platbě převodem je nutné zaslat zvolenou částku alespoň 3 pracovní dny předem na bankovní účet 100652911/0800 + zadat variabilní symbol strávníka.

V případě inkasní platby jsou obědy automaticky přihlášeny (vždy oběd č. 1).  Např. při distanční výuce, pokud nemáte o oběd zájem, je nutné oběd odhlásit!

Ukončení stravování je možné podat písemnou formou nebo osobně.