ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Šablony III

Název projektu: Šablony III ZŠ Unhošť

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022525

Realizace: 1.9. 2021 – 30.6. 2023

Výše dotace: 1 243 590,- Kč

Podporované aktivity: Klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Projektový den ve výuce, Projektový den mimo školu, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, Tandemová výuka v ZŠ.

 

Naše škola vstoupila do dalšího projektu zjednodušeného vykazování tzv. šablon. Kontinuálně jsme tak navázali na úspěšnou realizaci předchozích výzev. Mimo uvedené podporované aktivity se snažíme našim žákům i pedagogům zpříjemnit prostředí, ve kterém denně tráví mnoho času. Současně využíváme jednotlivé aktivity tak, abychom efektivně naplnili povinné výstupy, a zároveň použili účelně finanční prostředky celé dotace.

 

Projektový den 9.C – FINANČNÍ MATEMATIKA
Projektový den 6.C – Důl Mayrau
Projektový den ve výuce – Podpora podnikavosti
Pilotáž učebnice k nové informatice na naší škole
Tandemová výuka
Projektový den ve výuce – informatika
Tělesná výchova – 3.AB
Projektový den mimo školu 7.A – Strašidelná Praha
Badatelský klub
Kroužek doučování
Národní galerie – 5.BC
Deskové hry – 4.AC
3.A – Projektový den Toulcův dvůr
Klub deskových her a zábavné logiky – žáci 6.ročníků
Pilotáž FRAUS
Projektový den – 3.B
Projektový den – 7.D
Projektový den – 1.AC
Projektový den – 3.C

Projektový den – 8.C