ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Šablony OP JAK

Pixel art

Čarodějnické učení 5.A

Den Země – 1.ročník

Den Země 1. ročník

VEX 123

Velikonoční zvyky v 5.A

Velikonoce

Památník Terezín

Les a jeho obyvatelé

Česko-anglická HV

Vzdělávání s použitím nových technologií, 8.C

Tři králové 1.C

Tři králové 1.B

Chemické rovnice

Slabikář

Šifra mistra Leonarda

Rozvoj čtenářských dovedností

Projektový informační panel

Bezdrátový teplotní senzor Pasco v akci

Algebraické dlaždice – 8.A

Aktivizující metody v hodině ČJ

Suchou cestou – výtvarná soutěž

Jděte za svými sny

Mýdlárna Chrustenice

Projektový den „Vánoční zvyky a tradice“

Akce „Spolu“

PATRONÁT – 8.A/8.D pro 4.A

Badatelská hodina

Čertovské učení

Tak trochu jiná hodina dějepisu: Co nám říká starý portrét?

Zdravověda a první pomoc v 1.A,B,C

Projekt Halloween

Planety sluneční soustavy

Popis uměleckého díla v hodině ČJ

Návštěva Obecního domu 9.B

Badatelská hodina chemie

Badatelská hodina chemie

Projekt „Stromy“

Den jazyků – 4.A

Úniková hra v hodině matematiky

eTwinning projekt „Around the World in the Classrooms“

Projektový den – Den české státnosti

OP JAK ZŠ UNHOŠŤ

CZ.02.02.XX/00/22_002/0005612

Doba realizace projektu: 1.července 2023 – 31. srpna 2025

Výše dotace: 2.368.630Kč

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči žáků.

Naše škola výše uvedenými aktivitami navazuje na předchozí výzvy projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon.

Věříme, že i současný projekt bude mít pozitivní dopad na naše žáky, pracovníky, ale i na rodiče našich žáků.