ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

BELLhop

Elektronický systém BELLhop Vám přináší bezpečnější, rychlejší a příjemnější vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Pro mimořádné samostatné odchody klikněte
 

Více o systému

Naše škola používá pro vyzvedávání žáků elektronický systém Bellhop, vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Obecné informace naleznete na www.bellhop.cz.

Vyzvedávání žáků je možné pouze pomocí čipového systému, a to v době:

  • 12,30 – 13,00 h
  • a 14,45 – 17,00 h.

V době od 13,15 do 14,45 h (pátek do 15,00 h) probíhá pravidelný pobyt dětí venku i mimo školu nebo tvořivá či relaxační činnost v odděleních za nepříznivého počasí. V této době nebudou žáci ze školní družiny uvolňováni. Výjimkou je povolení k samostatnému odchodu, a to kromě pátku, kdy jsou všechna oddělení mimo areál školy až do 15,00 h.

Mimořádný samostatný odchod je možné zadat nejpozději do 8. hodiny ranní toho dne, kdy odchod požadujeme:

  • 1. Na našich webových stránkách v části DRUŽINA, naleznete na zelené liště odkaz BELLhop
  • 2. Přihlásíme se na odkazu https://zsunhost.bellhop.cz/is
  • 3. Vybereme z nabídky Přihlášení přes Bakaláře
  • 4. Zadáme přihlašovací údaje do Bakalářů
  • 5. Budeme přesměrováni na stránky Bellhop
  • 6. Vybereme ODCHODY z horní lišty a postupujeme dle návodu
  • 7. Uložíme mimořádný odchod – propíše se do systému automaticky.

K vyzvednutí dítěte je třeba čip. Zakoupení čipu lze pomocí formuláře Žádanka o čipy na stránkách školy. Cena jednoho čipu je 100,- Kč. Čipy slouží žákovi po celou dobu docházky do školní družiny. Po ukončení docházky do ŠD lze čip přečipovat a použít pro mladšího sourozence nebo kamaráda. Čip je nevratný. Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň ukáže jméno Vašeho dítěte.

Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a následně Vám vychovatelka dítě pošle. Když se Vám zobrazilo „Dítě propuštěno“ – žák už se připravuje v šatně. Pokud se Vám bude zdát, že Vaše dítě dlouho nejde, nečipujte znova, protože Váš požadavek nebude vychovatelce již zobrazen.

Situace, které mohou nastat

Ztráta čipu
Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vychovatelce příslušného oddělení. Čip se v systému deaktivuje. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který ze zakoupených čipů se ztratil.

Zapomenutí čipu
Pokud ve výjimečných případech čip zapomenete, ohlásíte svůj požadavek na vyzvednutí dítěte vychovatelce přes telefon. Pokud vyzvedávající nebude zákonný zástupce, je nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání (nesmí se však stávat opakovaně).

Informace k terminálu

Místo, kde se oddělení nachází, se Vám zobrazí po přiložení čipu.

Jsou uloženy tyto možnosti:

VE ŠKOLE – jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení) a je možné děti vyzvedávat podle určených časů.

OBĚD – VYČKEJTE – jedná se hlavně o dny, kdy mají děti pět hodin. Může se stát, že v době, která je určená na vyzvedávání, ještě nebudeme po obědě. Zobrazí se tato informace a žádáme Vás tímto o strpení, než budou děti po obědě. V systému se nám však dítě zobrazí, a proto nemusíte znovu čipovat, dítě odešleme ihned po návratu z jídelny.

NENÍ ČAS K VYZVEDÁVÁNÍ – 13,00 -14,45 (15,00 h), kdy dle družinového vnitřního řádu vyzvedávat nelze. Vaše čipnutí se nám v systému nezobrazí, žádáme Vás tudíž o nové čipnutí v platné době od 14,45 h (pátek 15,00 h)

KROUŽEK – jedná se o dobu, kdy je dítě na základě přihlášení v kroužku. V tuto dobu za dítě zodpovídá vedoucí kroužku a vychovatelce se Vaše čipnutí nezobrazí. Žádáme Vás o nové čipnutí po ukončení kroužku, pokud se dítě bude opět vracet do družiny.

AKCE – jedná se o různé celodružinové akce ŠD, které se mohou konat i mimo budovu školy. Vždy se jedná o akce, o kterých jsou rodiče předem informováni. V tomto případě se nám čipnutí v systému nezobrazuje a dítě není možné si vyzvednout. Proto Vás prosíme o nové čipnutí po skončení akce.

Věříme, že zavedení tohoto systému usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny a zajistí bezpečnost pro Vaše děti.