ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Žákovský parlament

Náš parlament

Ve školním roce 2019/2020 začal na naší škole pod vedením paní učitelky Daniely Voskové a Ivony Hubkové působit žákovský parlament.

Zapojily se do něj vždy dvojice žáků ze 4. až 9. ročníků. Žáci byli zvoleni svou třídou a budou přinášet návrhy třídy před ostatní a pak tlumočit celé své třídě, na čem se parlament dohodl. Věříme, že tato inovace bude ku prospěchu vztahů napříč třídami a celou školou.

Schůzky zástupců ŽP budou probíhat ve stanovené středy (jednou měsíčně) od 13:35 do 14:15h pro žáky prvního stupně a od 14:05 do 15:00h pro žáky druhého stupně. Koordinátorkami ŽP jsou od školního roku 2023/2024 paní učitelky Andrea Šklubalová, Jana Horáková a Michaela Votápková.

Škola pro demokracii

Žákovský parlament je propracovaný a komplexní vzdělávací nástroj, který dokáže mladé lidi ve školách připravovat na reálný občanský život.

Pomáháme dětem stávat se občany (nikoliv politiky). V parlamentu se schází žáci z jednotlivých tříd celé školy a společně přemýšlejí, co mohou ve škole podniknout, co změnit k lepšímu a jak do toho zapojit ostatní.

Žákovský parlament:

  • podporuje informovanost napříč školou,
  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
  • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
  • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
  • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.