ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Žákovský parlament

Náš parlament

Ve školním roce 2019/2020 začal na naší škole působit školní parlament.

Zapojily se do něj vždy dvojice žáků ze 4. až 9. ročníků. Žáci byli zvoleni svou třídou a budou přinášet návrhy třídy před ostatní a pak tlumočit celé své třídě, na čem se parlament dohodl. Věříme, že tato inovace bude ku prospěchu vztahů napříč třídami a celou školou.

Schůzky zástupců ŽP budou probíhat ve středu ve 14. 05 – 15.00h ( dle programu)pod vedením paní učitelek Hubkové a Voskové.

Škola pro demokracii

Tento školní rok jsme vstoupili do projektu Škola pro demokracii. První podmínkou pro vstup do projektu je aktivní žákovský parlament, který u nás pracoval v předchozích letech jako žákovská rada.
Cílem projektu je zapojit žáky do chodu školy a učit je přebírat odpovědnost. V budoucnu se jako občané snadněji zapojí do práce prospěšné naší zemi.

Každé dítě na základní škole by mělo získat nezbytné občanské dovednosti a aktivní participativní postoje (skrze žákovské parlamenty se děti učí zajímat se o své okolí, získávají nástroje k jeho proměňování a osobně se v tom sami rozvíjejí, zrají, ….).

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu (ideálně každý týden) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Žákovský parlament:

  • podporuje informovanost napříč školou,
  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
  • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
  • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
  • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.