ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Druhý cizí jazyk

7. ročník – druhý cizí jazyk – německý, ruský a španělský

8. ročník – druhý cizí jazyk – německý a ruský

9. ročník – druhý cizí jazyk – německý a ruský