ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Platby

Platbu za školní družinu

Platby lze hradit bankovním převodem.
Účet číslo: 0387219399/0800
Konstatntní symbol:0378
Variabilní symbol:33
Specifický symbol: rodné číslo žáka
Poznámka: jméno, příjmení a třída žáka
Částka: 750 Kč na pololetí

Platba školní družiny na 1. polovinu roku 2020/21

1.) nový žák v ŠD platí 750 Kč

1) NEVYUŽITÝ POPLATEK ZA ŠD ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020  – BYL PŘEVEDEN NA POPLATEK ZA ŠD NA PRVNÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 U ŽÁKŮ, KTEŘÍ POKRAČUJÍ V DOCHÁZCE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

2) 24. 8. 2020 BYL NEVYUŽITÝ POPLATEK ZA ŠD PŘEVEDEN NA STRAVNÉ, V PŘÍPADĚ, ŽE ŽÁK NEPOKRAČUJE V DOCHÁZCE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 PŘIPSANOU FINANČNÍ ČÁSTKU LZE ZKONTROLOVAT VE STRAVOVACÍM SYSTÉMU VIS (strava.cz) V ZÁLOŽCE „PLATBY“.

Pokud se žák odhlásí ze stravování, bude mu poplatek vrácen.

Děkujeme za spolupráci. ZŠ Unhošť