ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Platby

Platbu za školní družinu pro školní rok 2024/25

Platby lze hradit bankovním převodem.
Účet číslo: 0387219399/0800
Konstantní symbol:0378
Variabilní symbol:33
Specifický symbol: rodné číslo žáka
Poznámka: jméno, příjmení a třída žáka
Částka: 850 Kč na pololetí.  Částka je splatná do 15. září za první pololetí a do  1. února za druhé pololetí.