ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Platby

Platbu za školní družinu pro školní rok 2021/22

Platby lze hradit bankovním převodem.
Účet číslo: 0387219399/0800
Konstatntní symbol:0378
Variabilní symbol:33
Specifický symbol: rodné číslo žáka
Poznámka: jméno, příjmení a třída žáka
Částka: 750 Kč na pololetí