ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Pilotáž učebnice k nové informatice na naší škole

Do výuky na základní školy nově vstupuje pojem informatické myšlení a celou tuto vzdělávací oblast čekají v budoucnu velké změny. Doposud byla výuka informatiky většinou jen o práci s počítačem a digitální gramotnosti. Nově by se měli učitelé zaměřovat na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Na prvním stupni si žáci prostřednictvím her, experimentů, diskusí a dalších aktivit vytvářejí první představy o způsobech, jakými se dají data a informace zaznamenávat, a hlavně objevují informatické aspekty světa kolem nich.  Je jasné, že tato změna vyvolává spoustu otázek. Jednou z nich je, zda jsou připravené materiály, které by mohly učitelům pomáhat. I proto jsme se jako škola zapojili do pilotáže nové učebnice informatiky nakladatelství Fraus. Naši páťáci už se mohou seznamovat s novými oblastmi vzdělávání, vyzkoušet si, jak se jim s učebnicí pracuje, ohodnotit a společně s učiteli navrhnout změny. Společná práce a pocit, že přispíváme k pozitivní změně, nás všechny těší.  Martina Garamszegi a Monika Lédlová