ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

VĚDCI DO VÝUKY – ČESKÝ JAZYK 7.A

V rámci akce „Vědci do výuky“ absolvovala třída 7.A hodinu českého jazyka s PhDr. Kamilou Smejkalovou z Ústavu pro jazyk český AV ČR. Paní doktorka hovořila o spisovných a nespisovných výrazech českého jazyka, seznámila nás s možnostmi, jak si pomocí internetu ( na ověřených stránkách vytvořených právě Ústavem pro jazyk český ) ověřit správnost pravopisu, pokud budeme potřebovat pomoci při psaní určitých slov. Dozvěděli jsme se také, že v případě nutnosti můžeme zavolat na linku ÚJČ, kde nám poradí v případě, že budeme potřebovat pomoci správně formulovat věty apod. Denně na této lince zodpoví 40 – 60 různých dotazů lidí různého věku a oboru. Během prezentace jsme odhalovali časté chyby zejména ve slovosledu, dostali jsme také prostor pro dotazy, hodina pro nás byla přínosem a získané informace se jistě v budoucnu budou hodit.