ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Kulturní památky Unhoště

V rámci předmětu výchova k občanství se třída 6. A seznámila na vycházce s kulturními památkami Unhoště.

Paní M. Štěpánová z Melicharova vlastivědného muzea připravila dobové fotografie z Unhoště a seznamovala nás se zdejšími památkami. Žáci se dozvěděli, jak to bylo se sochou svatého Václava, kde se hrálo divadlo, kde byly lázně, jaký je osud Feldekovského zámečku, kde se nacházela židovská modlitebna… Každý rok pro šesté třídy paní Štěpánová připravuje tři podobné vycházky, které jsou vždy velice pěkné a poučné, odpovídá na dotazy žáků. Tento rok byli žáci zatím na jedné vycházce. Budeme se těšit na další.