ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Projekt – Veselé zoubky

První ročníky se ve dnech 25. a 26. května zapojily do projektu Veselé zoubky. Podklady k této zajímavé akci nám dodala firma dm. Třídní učitelky tak mohly obohatit hodinu prvouky tématem, které je zaměřeno na péči o chrup. Vyučující obdržely Školicí materiál, výukové DVD, domino, samolepky, pracovní dvojlist a v neposlední řadě taštičky se zubní hygienou. Žáci s nadšením vypracovali pracovní listy, zhlédli pohádku O Hurvínkovi a domů si odnesli taštičky s hygienickými potřebami. Všichni zúčastnění bychom chtěli poděkovat firmě dm za poskytnuté materiály, které jsme dokonale zúročili.

Učitelky prvních tříd - Kremerová, Kubányiová, Makovičková.