ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Spolupráce s muzeem

Základní škola Unhošť i v době distanční výuky úzce spolupracuje s Melicharovým vlastivědným muzeem v Unhošti. Třída 4.A absolvovala v dubnu celkem dvě besedy. První beseda byla zaměřena na velikonoční zvyky a tradice. Žáci za správné odpovědi získali „perníkové“ kalendáře. Druhá beseda měla dvě části. V první části jsme se dozvěděli zajímavé informace o Přemyslovcích spojených s Unhoští. Ve druhé části jsme si prohlédli místní kostel sv. Petra a Pavla včetně zvonů a další významné budovy v Unhošti. I v této přednášce žáci mohli svými rychlými odpověďmi získat odměnu – knihu Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska. Ráda bych poděkovala paní Mileně Štěpánové za skvěle připravené besedy a žákům za pohotové odpovědi a bystré dotazy. Již nyní se těším na další spolupráci.

Stanislava Vlčková