ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Beseda Vesmír

8. června měli žáci 1.B a 1.C v rámci učiva prvouky zajímavou besedu vedenou Pavlem Suchanem z Astronomického ústavu - O vesmíru, formou on- line. Vzhledem k tomu, že byla beseda naplánována v předstihu, žáci měli dostatečný prostor připravit si otázky předem. Pan Suchan byl překvapen, že i tak malé děti jsou schopny vnímat toto složité téma a klást srozumitelné otázky. Hodinovou besedu všichni hodnotíme jako přínosnou a zároveň vyjadřujeme vřelý dík za čas, který nám pan Suchan zdarma věnoval. Kubányiová, třídní učitelka 1.C.