ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

7.A a návštěva u Křižovníků s červenou hvězdou

Po distanční výuce a návratu do školy jsme konečně dostali možnost třídního výletu. Naplánovali jsme si výlet do Prahy, kde jsem dětem slíbila procházku královskou cestou. Tato cesta vedla také přes Karlův most, u kterého se nachází kostel sv. Františka z Assisi, hlavní kostel řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Tomuto řádu patří také unhošťský kostel sv. Petra a Pavla.

Když se řeknou „křižovníci“, vybaví se mi P. Jaroslav Ptáček, O.Cr., dřívější unhošťský farář, laskavý člověk, ke kterému jsme právě do kláštera řádu chodili s manželem na návštěvy v rámci předsvatebních příprav. Napadlo mě požádat o návštěvu tohoto kláštera a kostela sv. Františka. Moje žádost byla úspěšná, a tak nás v úterý 22.června v kostele u Karlova mostu přivítal P. Tomáš Gregůrek, O.Cr., shodou okolností můj spolužák z FF UK. Nejprve nám v kostele vyprávěl o historii řádu od jejího založení sv. Anežkou až po dnešní dobu, poté si děti mohly prohlédnout relikvii – zub sv. Anežky a porozhlédnout se po kostele. Velmi mě potěšilo, že na jednom z postranních oltářů stále nalezneme fotku P. Jaroslava Ptáčka.

Po prohlídce kostela jsme se odebrali na kůr, kde si žáci (většina poprvé) prohlédli varhany, na které nám P. Gregůrek zahrál. Pokračovali jsme do klášterní knihovny, kde jsme obdivovali různé staré knihy. Následovala prohlídka domácí kaple, kde se kněží 3x denně schází k pravidelné modlitbě. Exkurzi jsme zakončili na zahradě kláštera focením s Pražským hradem v pozadí. Vyprávění a vůbec celý lidský přístup P. Gregůrka žáky velmi zaujal a odnesli si z tohoto výletu nevšední zážitky. Byli do jisté míry překvapeni z toho, že i kněží v klášteře znají např. sociální sítě (mladým blízké) a že jsou to vlastně normální lidé.

Po odchodu od křižovníků jsme pokračovali přes liduprázdný Karlův most na oběd a poté na autobus do Unhoště.

Za sebe mám velkou radost, že se dětem exkurze líbila, já jsem si v kostele připomněla P. Jaroslava Ptáčka a všichni jsme prožili hezký výlet. Děkuji tímto P. Tomáši Gregůrkovi, O.Cr. za jeho čas a přístup a chválím všechny přítomné žáky 7.A za jejich chování.

Mgr. Jana Hlušičková, třídní 7.A