ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Vrácení poplatku ŠD za březen – červen 2020

VRÁCENÍ POPLATKŮ ZA DRUŽINU – INFO

1) NEVYUŽITÝ POPLATEK ZA ŠD ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020  – BYL PŘEVEDEN NA POPLATEK ZA ŠD NA PRVNÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 U ŽÁKŮ, KTEŘÍ POKRAČUJÍ V DOCHÁZCE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

2) 24. 8. 2020 BYL NEVYUŽITÝ POPLATEK ZA ŠD PŘEVEDEN NA STRAVNÉ, V PŘÍPADĚ, ŽE ŽÁK NEPOKRAČUJE V DOCHÁZCE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 PŘIPSANOU FINANČNÍ ČÁSTKU LZE ZKONTROLOVAT VE STRAVOVACÍM SYSTÉMU VIS (strava.cz) V ZÁLOŽCE „PLATBY“.

Pokud se žák odhlásí ze stravování, bude mu poplatek vrácen.

Děkujeme za spolupráci. ZŠ Unhošť