ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

TŘÍDNÍ SCHŮZKY BUDOU 7.9, 9.9, 14.9.2021 DLE ROZPISU

Třídní schůzky budou probíhat prezenčně za dodržení všech hygienických pravidel:

ÚTERÝ 7.9. 2021 – 16HOD PRVNÍ ROČNÍKY BUDOVA 622, ul. Komenského                     

ÚTERÝ 7.9.2021 – 17HOD ČTVRTÉ ROČNÍKY BUDOVA 70, nám. T.G.M.                                                 

ÚTERÝ 7.9.2021 – 18HOD ŠESTÉ ROČNÍKY BUDOVA 58, nám. T.G.M.  (6.C, 6.D NA BUDOVĚ 70)                                   

 

SCHŮZKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP)

ÚTERÝ 7.9. 2021 OD 15HOD PRO 1. – 3.ROČNÍK V JÍDELNĚ BUD.622   

ÚTERÝ 7.9.2021 OD 16,30 PRO 4. – 9.ROČNÍK VE VÝDEJNĚ BUD.70

 

ČTVRTEK 9.9. 2021 – 16HOD DRUHÉ ROČNÍKY BUDOVA 622, ul. Komenského             

ČTVRTEK 9.9.2021 – 17HOD PÁTÉ ROČNÍKY BUDOVA 70, nám. T.G.M.                             

ČTVRTEK 9.9.2021 – 18HOD OSMÉ  ROČNÍKY BUDOVA 58, nám. T.G.M.

 

ÚTERÝ 14.9. 2021 – 16HOD TŘETÍ ROČNÍKY BUDOVA 622, ul. Komenského

ÚTERÝ 14.9.2021 – 17HOD SEDMÉ A DEVÁTÉ  ROČNÍKY BUDOVA 58, nám. T.G.M.

Při vstupu do budov bude vyžadována ochrana dýchacích cest (respirátor).