ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ

Přes velké obtíže se i v tomto školním  roce 2020/2021 zapojila jedna naše třída – 1.A do projektu „SRDCE S LÁSKOU  DAROVANÉ“.

Srdce s láskou darované je celostátní soutěž pro dětské kolektivy, které se mohou zúčastnit týmy dětí pod vedením svého dospělého vedoucího/pedagoga z MŠ, ZŠ, ZUŠ, mateřských center, dětských domovů apod. Podporuje tradiční hodnoty, týmovou spolupráci a mezilidské vztahy.

Před výrobou srdce by se měly děti v kolektivu zamyslet nad tím, komu by je chtěly darovat a proč. Děti mohou vyrábět srdíčka pro své blízké, pro seniory v domově důchodců, mohou vybrat člověka ve svém blízkém i vzdáleném okolí, který by si srdce zasloužil za nějaký mimořádný čin, mohou srdíčkem někoho podpořit v nelehké situaci… Při výrobě srdce nejsou děti limitovány ani velikostí ani materiálem. Mohou vyrobit kolektivně jedno srdce libovolné velikosti, nebo každý člen kolektivu může vyrobit srdíčko samostatně. Fotografii výrobku (a nejlépe celého procesu tvorby, předání apod.) děti doprovodí textem a případně videem, z něhož bude zřetelné, komu a proč srdce darují. Text, fotografie i video posuzuje porota jako celek.

HLASOVÁNÍ NA STRÁNKÁCH

WWW.SRDCESLASKOU.CZ

Nezávisle na hodnocení poroty soutěže Srdce s láskou darované probíhá v termínu od 5. 4. do 30. 4. 2021 hlasování na stránkách www.srdceslaskou.cz, kde budou uveřejněny všechny došlé příspěvky do soutěže Srdce s láskou darované. Tímto může kdokoli dát hlas tomu týmu, jehož práce se mu bude líbit. V konečné fázi pak počty hlasů vyhodnotí počítač a zveřejníme TOP 10, které z tohoto veřejného hlasování vzejdou. První tři vítězné týmy získají hodnotné odměny.


Korálkové srdce pro Lucku Bílou

Děti z 1.A a jejich rodiče se společně s paní učitelkou Ditou Makovičkovou zapojili do projektu „Srdce s láskou darované“.

Tento projekt už probíhá několik let. a jeho cílem je obdarovat někoho konkrétního vyrobeným srdíčkem. Obdarovaný by měl mít ve svém vlastním srdci ještě dost místa pro druhé. Měl by to být zkrátka někdo, kdo si ho opravdu zaslouží.

Naše volba byla jasná. Lucie Bílá je člověk neuvěřitelně empatický, plný soucitu a radosti ze života. Vždy má na prvním místě své okolí, a i přes svou velkou profesní vytíženost, nalézá čas na pomoc nemocným, dětem a seniorům, lidem v nouzi, a také je patronkou mnoha krásných projektů.

Jelikož mezi její záliby patří i výroba z korálků, tak jsme společně s dětmi zvolili právě tvorbu korálkových srdíček. Také jsme našli inspiraci i v korálkové výrobě Lucie, která své šperky prodává na charitativních akcích a v písni Tenkou nití. A tak jsme s dětmi „korálek za korálkem navlékali na nit co mizí v dálce…“

V projektu je žádáno i o fotku (či video) samotného předávání. Předávání našeho srdíčka bylo akcí velmi nárazovou, ale nakonec dopadlo skvěle (Vám všem bych přála vidět překvapené a dojaté oči paní Lucie, byl to nádherný zážitek pro všechny zúčastněné).

Moc bych přála paní Lucce, ať je stále jaká je, ať je zdravá a hlavně, ať brzo, brzičko může zpívat před živých publikem.

A Vám všem přejí prvňáčci z 1.A a paní učitelka Dita krásné a klidné prožití velikonočních svátků.

Pokud najdete drobátko času podpořit hlasem naše korálkové srdce na stránkách soutěže – https://srdce.age-management.cz/ v období od 5.4. do 30.4., budeme moc rádi.

Předem Vám děkujeme!