ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Školní kolo recitační soutěže

 

V pondělí 19.2. odpoledne proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo celkem deset žáků z 6. až 9. ročníku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První byla pro 6. a 7. ročníky, druhá pro 8. a 9. ročníky. Žáci nižších ročníků přednesli báseň od Jiřího Žáčka Zabijačka v Kotěhůlkách a starší žáci báseň od Jiřího Suchého Lokl si voják kořalky. Mezi kritéria hodnocení jednotlivých recitátorů patřila celková úroveň a kultura projevu. V první kategorii obsadila 1. místo Sofie Štěpánková. Ve druhé kategorii zvítězil Tadeáš Helebrant Pro soutěžící byly připraveny odměny – diplomy a drobné ceny. Výherci školního kola postupují do okresního kola. Gratulujeme.