ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Školní klub – kroužky 2023-24

Vážení rodiče,
v letošním školním roce otevíráme všechny kroužky z naší nabídky kromě Pěveckého sboru (bez náhrady) a Cvičení s hudbou (přihlášení žáci, mohou přejít na Taneční kroužek, pokud budou mít zájem, který bude v úterý 14-15h). Všichni vedoucí kroužků obešlou žáky (rodiče) přes Bakaláře s podrobnostmi o daném kroužku. V případě nejasností a dotazů kontaktujte vedoucí školního klubu Hanu Zahrádkovou na e-mailu zahradkova@zsunhost.cz. Děkujeme za spolupráci.