ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

PROVOZ ŠKOLY V SOUVISLOTI S KARANTÉNOU

V současné chvíli je ve škole osm tříd, kterým byla stanovena KHS karanténa . Výuka probíhá distančně – online, nebo hybridně (část žáků třídy ve škole, část online). Třídy, které nejsou v karanténě, se učí prezenčně dle rozvrhu.