ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Pozvánka k přijímací zkoušce do třídy s rozšířenou výukou matematiky (RVM)

Dnes obdrželi zákonní zástupci do svých emailů pozvánku k přijímacímu řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky. Vzor pozvánky naleznete Pozvanka na zkousky vzor