ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Poděkování

Rádi bychom touto cestou vyslovili velikou pochvalu třídním učitelkám – pí. Horákové, Fejfarové, pí. asistence Kostelecké a jejich třídám 8.C a 7.A. Připravili pro naše děti z MŠ perfektní dětský den. Asi jen málokdo, snad jen pedagog, si umí představit kolik práce a času za tím vším je. 

Proto si o to více ceníme, že pro nás – Dráčata a Vodníčky – někdo něco tak pěkného vytvořil. Počasí nám vyšlo, hodně jsme si to užili a dost se vyřádili.

Díky všem!!!

Dráčata a Vodníčci

MŠ Unhošť