ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Organizace prezenční výuky od 12.4. , od 19.4. 2021

Organizacevyuky12.4.2021

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21

testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21

msmt-manual-testovani-06-04-2021 (1)

Mimořádné-opatření-opatření-ve-školách-s-1.-fází-rozvolnění-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání

Mimořádné-opatření-testování-žáků-ve-školách

testovani-letak-singclean

 

Časté dotazy:

UŽ JSME DOMA COVID-19 MĚLI. JE TEST NEZBYTNÝ?

 Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

CO SE STANE, KDYŽ DÍTĚ DO ŠKOLY NEPOŠLU?

 Pokud se vaše dítě testování nezúčastní, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání. Škola bude takovou absenci evidovat jako omluvenou, nemá ale povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Škola poskytne přiměřenou formu podpory. Doporučujeme  sdělit třídním učitelům, že se dítě testování nebude účastnit – bude pracovat s rodiči doma. Rodič bude v kontaktu s třídním učitelem, který mu poskytne informaci o učivu (např. formou týdenních plánů, využití individuální konzultace…).