ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Kroužky – Školní klub

Kroužky školního klubu začínají postupně od 19.9. dle pokynů jednotlivých vedoucí kroužku.

Pro malý zájem se neotvírá kroužek Vaření pro 5. ročník.

Ostatní kroužky se otevírají, včetně těch, kam se dodatečně přihlašovalo – Cvičení s hudbou, Přírodovědný kroužek a Italština.

V případě dotazů či nejasností kontaktujte vedoucí školního klubu pí Zahrádkovou – zahradkova@zsunhost.cz

Děkujeme za spolupráci.