ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

INFORMACE PRO DISTANČNÍ VÝUKU OD 12.10.2020 – 2.STUPEŇ

Informace k výuce:

1.)    Distanční výuka je plánovaná zatím od 12. – 24.10.2020 

2.)    Distanční výuku povedeme v  aplikaci TEAMS – každý žák 2.stupně  (6. – 9.třída) zná a umí použít svůj školní email, přes který se do aplikace dostane.

3.)    V následujících 14 dnech se nebudou zadávat úkoly z  předmětů: HV, TV, PČ, VV, SU, VOB, IVT – obsah těchto předmětů budou žáci plnit v prezenční výuce (když budou  ve škole).

4.)    Soustředit se budeme na hlavní předměty ČJ,M,AJ  (Z,D,F,CH,PŘ,RJ,NJ).

5.)    Distanční výuka bude probíhat formou zadání úkolů – procvičování, opakování, upevňování učiva.