ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Dne 6.4.2021 byl zahájen elektronický příjem žádostí o přijetí žáků do prvních ročníků 2021-2022

Dnešním dnem 6.4.2021 byl zahájen elektronický příjem žádostí o přijetí žáků do 1. tříd.  (Příjem žádostí bude ukončen 16.4.2021)

Dokumenty můžete doručit do základní školy:

  1. Poštou – rozhodující je datum podání
  2. Emailem s elektronickým podpisem na: sekretariat@zsunhost.cz
  3. Datovou schránkou: 782mtqm
  4. Osobním podáním do budovy školy – atrium budovy č. 58, nám. T.G.Masaryka.

Podmínky přijetí:

  • trvalé bydliště dítěte v Unhošti
  • trvalé bydliště dítěte ve spádové obci (Kyšice, Malé Kyšice, Braškov, Pavlov, Horní Bezděkov)
  • školu navštěvuje starší sourozenec

 

Pro zájemce organizujeme dne 16.4.2021 „ZÁPIS ONLINE“ od 14 – 18hod.  Od 8.4. 2021 bude na stránkách školy uveřejněn rezervační systém. Podmínkou účasti je funkční kamera a mikrofon na vašem notebooku nebo počítači.