ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

Zpestření výuky angličtiny

Virtuální prohlídka měst ČR pod UNESCO

Na začátku hodiny jsme se seznámili s paní průvodkyní Vlachovou, která nám následně nastínila průběh a téma hodiny-města pod záštitou UNESCO (Kutná Hora a Český Krumlov). Jako první jsme se dozvěděli něco o Kutné Hoře. Jako třeba, že místo začalo být slavné v desátém století díky nalezišti stříbra (Silver City). Samotné město bylo vybudováno až o 300 let později. V průběhu sedmnáctého století byly všechny zásoby stříbra vyčerpány. Nachází se tam např. velice známý Kamenný dům. Jde o jeden z nejlepších exemplářů gotiky z patnáctého století, vlastněný řeznickou rodinou. Památek je samozřejmě více. Poté, co paní Vlachová dokončila přednášku o Kutné hoře, čekal nás malý kvíz. V druhé půlce hodiny jsme se dozvěděli něco o Českém Krumlově. Jeho jméno je odvozeno z německého Krumme Aue- což znamená křivý luh. Bylo pojmenováno podle tvaru města a řeky, na které se dá při dostatku vody jezdit na raftu. Je rozděleno na dvě části – hradní strana a staré město (na listě UNESCO od roku 1992). V Krumlově je jeden z největších hradů a zámků v Evropě (Krumlovský hrad a zámek). Krumlov je velice krásné město a je v něm spousta památek. Na konci přednášky nás opět čekal malý kvíz a po úspěšném dokončení obou kvízů bylo možné dostat jedničku za práci v hodině. Natálie Kudláčková, 8.A  

Presentation of UNESCO (Kutna Hora, Cesky Krumlov) UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

- The Czech Republic has got 14 Unesco monuments With a guide Mrs.Vlachová we talked about these two cities: The first one was Kutná Hora (Mining Mountain). We talked about some interesting things in the Mining Mountain – e. g. the place became famous in the 10th century thanks to the large deposits of silver – Silver city. Then we talked about the Catedral of St. Barbora, Statue of the miners, Italien Court, Stone fountain, Stone house and then about Bone church in Sedlec. Then we had a quiz about this topic and we moved to another city. The second city was Český Krumlov. We talked about some interesting things like for example the name Krumlov comes from the German Krume Aue – crooked meadow – the shape of the city and the river. We talked about Krumlov Castle, Bears at the Cesky Krumlov Castle, interior of the castle, Cloak bridge, House of Jakub Krein, St. Vitus church, Rafting in Cesky Krumlov and about Graphite mine in Cesky Krumlov. And then we again had a short quiz about the city Cesky Krumlov. We learned a lot of new things and I think we really enjoyed it. Sofia Vostrá, 8.A