ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

2.A – březen 2021

První jarní měsíc - březen jsme začali distanční výukou, kterou zvládáme stále lépe, nepřekvapí nás ani malé technické problémy a rychle je vyřešíme. Pilně se učíme nové učivo a procvičujeme to, co už umíme.

V českém jazyce jsme se učili správně odůvodnit psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, procvičovali psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách a druhy vět. Povídali jsme si o knížkách, které právě čteme a stále se ve čtení zlepšujeme. V matematice počítáme do 100 s přechodem přes základ, porovnáváme čísla, řešíme slovní úlohy a připravujeme se na násobení. V prvouce, se učíme o jaru. Vyprávíme si o změnách v přírodě kolem nás, poznáváme první květiny a povídáme si, co se děje se zvířátky. V pracovních činnostech jsme si vyráběli velikonoční dekorace.

Před Velikonocemi jsme se zapojili do projektu výroby velikonočních přáníček pro obyvatele domova pro seniory, velikonoční výzvy 2021 „Vykutálená vajíčka v Unhošti“ a vyrábění kraslic na výzdobu keřů před kostelem na náměstí.

Během března pro nás paní Chvojková a paní Štěpánová uspořádaly on-line besedy. V první besedě jsme se dostali prostřednictvím počítačů do knihovny. Paní Chvojková, nám ukázala nové knížky a seznámila s jejich obsahem. Luštili jsme hádanky a pobavily nás vtipy, které nám přečetla. Řekla nám, jak si v současné době vypůjčit knížky. Ráda nám poradí, jaké knížky si máme vypůjčit.

Ve druhé besedě jsme se, opět prostřednictvím počítačů, dostali do Melicharova vlastivědného muzea. Paní Štěpánová nám vyprávěla o velikonočních zvycích a tradicích a co se dělo o pašijovém týdnu. Ukázala nám velikonoční kraslice různě veliké, nazdobené mnoha technikami. Moc děkujeme paní Chvojkové i paní Štěpánové za uspořádání besed, ve kterých jsme se dozvěděli mnoho nového.

Poprvé se někteří zúčastnili soutěže „Matematický klokan“ v kategorii Cvrček a dosáhli celkem pěkná bodová ohodnocení.

Mgr. Marcela Kleinová